Privacybeleid

Wie zijn wij

Wilgkracht, gevestigd aan Regulierenstraat 2 3232 BR Brielle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
https://wilgkracht.nl
Regulierenstraat 2 
3232 BR Brielle 
0648707185 
info@wilgkracht.nl 

Persoonsgegevens die Wilgkracht verwerkt 

Wilgkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Wilgkracht verwerkt: 
– Voor- en achternaam 
– Geboortedatum 
– Geboorteplaats/Woonplaats 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Bankrekeningnummer  
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens 
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (algemeen, niet persoons specifiek) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Wilgkracht verwerkt 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wilgkracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Wilgkracht persoonsgegevens verwerkt 

Wilgkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van jouw betaling  
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– Om goederen en diensten bij je af te leveren 
– Wilgkracht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wilgkracht maakt geen gebruik van automatische besluitvorming (door computer).   

Hoe lang Wilgkracht persoonsgegevens bewaard 

Wilgkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Het bewaartermijn bedraagt maximaal 5 jaar. Gegevens worden bijgehouden vanaf het moment dat de klant deze zelf verstrekt heeft aan Wilgkracht door het plaatsen van een bestelling, afsluiten van een mondeling of schriftelijke overeenkomst, bij het afronden van een transactie, aanvragen van een gratis kennismakingsgesprek of opvragen van informatie.  

Wilgkracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wilgkracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wilgkracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wilgkracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Wilgkracht gebruikt 

Wilgkracht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wilgkracht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Cookie: Googly Analytics 
Naam: _utma 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar   

Cookie: exactmetrics 
Naam: _utma 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wilgkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wilgkracht.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Wilgkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe Wilgkracht persoonsgegevens beveiligd 

Wilgkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wilgkracht.nl. Wilgkracht heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:  

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. 
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (wilgkracht.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (https://wilgkracht.nl); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.